jump to navigation

Turkcell Teknoloji’de 3G çalışmaları 03/07/2009

Posted by turkcell3g in 3G ile ilgili merak edilenler.
Tags: , ,
add a comment

Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge’ye, inovasyona, yenilikçiye önem vererek bu doğrultuda büyük yatırımlar yapıyoruz.

2007 yılında da Türkiye’nin ilk ve tek Teknoloji Serbest Bölgesi’nde, Gebze’de Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Anonim Şirketi’ni kurarak Ar-Ge faaliyetlerimizi daha da büyüttük.

Turkcell Teknoloji’nin kurulma amacı Turkcell’e güç katan stratejik ürünler üretmek ve başarı hikayesi yaratan bu ürünleri bölgede diğer operatörlere de pazarlayarak ihracat gerçekleştirmektir. Bu anlamda, 3G tüm yazılım sektörü için olduğu gibi Turkcell Teknoloji için de itici güç olacak ve büyüme fırsatı sunacak.

3G mobil genişbant teknolojisinde önemli olan, insanların bu teknolojiden faydalanmalarını sağlayacak servisler ve uygulamalar geliştirecek yetkinliğe ve altyapıya sahip olmak.

Biz Turkcell Teknoloji’de 3G ile hayatımıza girecek yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Mobil genişbant erişimi konusunda da yenilikçi projeler üzerinde çalışıyoruz.

Turkcell Teknoloji tüm bu faaliyetlerini yürütürken ekosistemi (iş ortakları, Ar-Ge şirketleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, STK’lar) ile birlikte büyümeyi amaçlıyor.

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi ulusal faydaya dönüştürmeyi ve aldığı patentlerle değer yaratmayı öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Çok kısa zamanda BDT ve Ortadoğu pazarlarına tamamen Türkiye’de geliştirilen yazılımları ihraç etme çalışmalarında kayda değer yol aldık.

Reklamlar

Turkcell 3G Yatırımları 03/07/2009

Posted by turkcell3g in 3G ile ilgili merak edilenler.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment
3G
Turkcell müşterilerine 3G’de de, 2G’de alıştıkları kapsama ve kaliteyi sunacağız.
Türkiye’nin her yerinde müşterilerimiz, Turkcell’den 3G’yi bekliyor.
3G’de de müşterilerimize kendi ihtiyaçlarına uygun seçenekleri, yine en uygun koşullarla Turkcell sunuyor olacak.
Görüntülü görüşme, normal görüşme ücreti ile aynı olacak.
3G’den sonra…
o Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimiz en yeni ve en hızlı teknolojileri Turkcell’le yaşamaya devam edecekler.
o 3G hizmetlerinin başlamasından sonra da sahip olduğumuz A tipi lisansın getirdiği avantajla mobil geniş banttaki gelişimi Türkiye’ye öncü şekilde getireceğiz.
o 3G şebekesindeki ana tedarikçimiz Ericsson ile bir sonraki mobil teknoloji olan LTE için de şimdiden anlaşmamızı yaptık.
o LTE (Long Term Evolution) için Turkcell şebekesi üzerinde izinlerimizi alarak test çalışmalarına bu yıl içinde başlayacağız.
Turkcell Teknoloji’de 3G çalışmaları
Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge’ye, inovasyona, yenilikçiye önem vererek bu doğrultuda büyük yatırımlar yapıyoruz.
2007 yılında da Türkiye’nin ilk ve tek Teknoloji Serbest Bölgesi’nde, Gebze’de Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Anonim Şirketi’ni kurarak Ar-Ge faaliyetlerimizi daha da büyüttük.
Turkcell Teknoloji’nin kurulma amacı Turkcell’e güç katan stratejik ürünler üretmek ve başarı hikayesi yaratan bu ürünleri bölgede diğer operatörlere de pazarlayarak ihracat gerçekleştirmektir. Bu anlamda, 3G tüm yazılım sektörü için olduğu gibi Turkcell Teknoloji için de itici güç olacak ve büyüme fırsatı sunacak.
3G mobil genişbant teknolojisinde önemli olan, insanların bu teknolojiden faydalanmalarını sağlayacak servisler ve uygulamalar geliştirecek yetkinliğe ve altyapıya sahip olmak.
Biz Turkcell Teknoloji’de 3G ile hayatımıza girecek yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Mobil genişbant erişimi konusunda da yenilikçi projeler üzerinde çalışıyoruz.
Turkcell Teknoloji tüm bu faaliyetlerini yürütürken ekosistemi (iş ortakları, Ar-Ge şirketleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, STK’lar) ile birlikte büyümeyi amaçlıyor.
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi ulusal faydaya dönüştürmeyi ve aldığı patentlerle değer yaratmayı öncelikli hedefleri arasında tutuyor.
Çok kısa zamanda BDT ve Ortadoğu pazarlarına tamamen Türkiye’de geliştirilen yazılımları ihraç etme çalışmalarında kayda değer yol aldık.
3G ile Türkiye’ye katkı
Dünyada ekonomik kriz yaşanırken, bu teknolojinin Türkiye’ye gelecek olması, Türk ekonomisine önemli fayda sağlayacak.
3G, ülkemizin ekonomik büyüme vizyonunda önemli bir role sahip olacak. Türkiye’nin uluslararası alandaki rekabetini artıracak.
3G teknolojisiyle mobil ortama taşınacak genişbant internet erişimi ülkenin kalkınmasına, genç nüfusun bilgiye en kolay ve en hızlı şekilde erişimine olanak sağlayacak.
3G’nin hizmete girmesi, telekomünikasyon sektöründe belli bir hareket yaratmakla kalmayıp yerli yazılım ve altyapı sektörünü büyütecek, içerik üreten yerli şirketler ise yepyeni bir pazara kavuşacak.
Türkiye’ye baktığımızda, iletişim teknolojilerinin ekonomiden 5 kat daha hızlı büyüdüğünü ve beraberinde ekonomiyi de büyüttüğünü görüyoruz. Türkiye bilişim pazarının yüzde 63’ünün, 16.2 milyar dolarlık büyüklüğüyle telekom hizmetlerinden oluşması, Turkcell’i iletişim teknolojilerine daha çok yatırım yapmaya davet ediyor.
3G hızı, Mobil Ödeme gibi servislerin kullanımını yaygınlaştıracak ve otopark ödemesi ve benzeri küçük ödemelerin kayıt altına alınmasını teşvik ederek, devletin gelirlerini de büyütecek.
Zengin içerikli cepten internet portalleri, içerik siteleri yapılabilecek. Cepten bilet alma, bankacılık işlemleri yapma, e-ticaret daha da yaygınlaşacak.
3G ile fırsat eşitliği
3G teknolojisiyle ülkemizde internet doygunluğunun hızla artacak olmasının, sayısal uçurumun gün geçtikçe kapanması, sosyal, ekonomik ve bölgesel farklılıkların giderilmesi gibi ülkemizin gelişiminin devamı açısından çok olumlu etkileri olacak.
o Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım (Antalya, BİMY Konferansı, 10 Nisan): “3G hizmetlerinin başlamasıyla Türkiye’nin internet altyapısı yüzde 30 oranında artmış olacak. 3G lisanslar ülkemizde bilgi toplumuna geçiş sürecini daha da hızlandıracak, internet otoyollarına havadan internet otoyolları ilave edecektir.”
Yüksek veri hızlarıyla birlikte özellikle sosyo-ekonomik kısıtlar nedeniyle hizmete erişimde bazı sıkıntılar yaşanan ülkemizde sağlık ve eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği yaratacak.
3G teknolojisiyle mobil ortama taşınacak genişbant internet erişimi ülkenin kalkınmasına, genç nüfusun bilgiye en kolay ve en hızlı şekilde erişimine olanak sağlayacak.
3G ile birlikte eğitim, sağlık olanaklarının ülkemizin dört bir yanına taşınmasını sağlayacağız.
Hızlı mobil internet sayesinde gelişmiş ülke insanlarıyla gelişmekte olan ülkelerin insanları eşit seviyeye gelecek.
3G ile birlikte müşterilerimizin diledikleri anda diledikleri yerden internete hızlı bir şekilde bağlanma olanağı olacak. Böylece 3G, interneti herkesin “cebine” getirecek.
3G ile sağlık
Bugün gelişmiş ülkelerde birçok örneği görülen gelişmiş teletıp uygulamaları, yakında Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak ve buna dönük hizmet yelpazesi 3G ile genişleyecek.
Türkiye özelinde ülkenin zorlu coğrafi yapısını düşünürsek sağlık hizmetlerinin ülkenin her köşesine götürülmesinde hızlı mobil internetin önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.
o Türkiye’deki uzman doktorların % 41’i üç büyük ilde yaşıyor.
o Bir doktora 653 hasta düşüyor
o Ankara’da 8 bin, Artvin’de 73 uzman hekim var
Adıyaman’ın iki köyünde, Sağlık Bakanlığı, UNDP ve Turkcell desteğiyle 2G üzerinde gerçekleştirilen teletıp uygulamasının kapsamı ve etkinliği hızlı mobil internet altyapısı üzerinde artacak.
3G ile birçok yeni teletıp uygulaması kullanılmaya başlanacak: Hastalardan elde edilen veriler ve görüntüler çok hızlı bir şekilde sağlık merkezlerine aktarılacak, görüntü aktarımı sayesinde teşhis ve tedavi süreçleri daha da hızlanacak. Erken müdahale ile hayat kurtarılabilecek.
Bu en basit olarak, iki ayrı sağlık tesisi arasında 3G teknolojisi ile görüntülü görüşme yapılarak hastaya teşhis konulması olabilir.
o Örneğin MobilEKG, yapılan EKG ölçümlerinin Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna aktarılmasını, cep telefonu aracılığıyla da Turkcell 3G altyapısı üzerinden bir tıp merkezinde uzman bir ekibe gönderilmesini sağlayacak.
o Bu yolla hastaların kalp yapılarında bulunan tüm yapısal anormallikler anında bir doktora, hastaneye veya kaydedilmek üzere özel bir servise ulaşacak. Ana merkezde toplanan bilgiler analiz edilebilecek ve bu şekilde kalp hastalıklarının tanısı konup, hastanın gelişimi daha etkili bir şekilde izlenebilecek.
3G ile eğitim
3G teknolojisinin sunmuş olduğu hızla mobil eğitim uygulaması yaygınlaşacak.
Uzaktan eğitim uygulamalarıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.
Bireyler gereksinim duydukları eğitimleri, aradıkları bilgi ve görüntüleri, görüşmelerini sadece sabit bir noktadan değil her yerden, her zaman yapabilecek.
3G sayesinde, bugün sadece klasik sınıf ortamında veya e-learning üzerinden elektronik olarak verilebilen eğitimlerin, mobil ortamda da gerçekleştirilmesi ile önemli bir verimlilik sağlanacak.
Eğitim alan kişi, aynı anda eğitimi alan veya eğitim konusu ile ilgilenen diğer kişilerle; bilgi, dosya, vb. içerikleri anlık olarak paylaşabilecek.
3G ile iş dünyasına katkı
Mobil iletişim, artık iş hayatının ve ekonominin yeni hayat damarlarını oluşturuyor.
3G teknolojisine geçişle birlikte mobil internette ulaşılacak yüksek hız, Türkiye’de de hem bireylerin hem de kurumların her yerde kablosuz internet kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak.
Kobiler de dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar 3G ile gelişecek pek çok ürün ve servis arasından kendileri için uygun yenilikler bulacak.
Turkcell olarak kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için iş süreçlerinde etkinliği artıran, maliyetlerini azaltan ürün ve servislerle, ihtiyaçlarına uygun iletişim çözümleri geliştiriyoruz.
Turkcell MobilOfis çözümleri, özellikle 3G’nin hayata geçmesiyle çok daha yaygın olarak kullanılacak.
o İş dünyasına hız ve verimlilik sağlayan hızlı mobil internet ve mobil e-posta gibi uygulamalar da bu yeni teknolojiyle birlikte sosyal ve ticari hayata önemli katkılar sağlayacak
Türkiye’de şu anda milyonlarca kişi uzun süredir 3G destekli telefon kullanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi iPhone 3G, BlackBerry Bold gibi cihazlar ülkemizde de büyük ilgi görüyor. 3G teknolojisini destekleyen cihazların şimdiden kullanımda olması, yeni ürün ve servislerden hemen yararlanılmasını sağlayacak.
Dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri mobil pazarlama. Yapılan araştırmalar, mobil reklama yapılan harcamaların her yıl katlanarak artacağını ortaya koyuyor.
3G teknolojisi, mobil pazarlamanın yaygınlaşmasında itici güç olacak. Mobil TV gibi yoğun görsellik taşıyan ürünlerin de pazara girmesiyle mobil reklam alanında büyük gelişme görülecek.
Turkcell’in geliştirdiği ve kurumlara uzaktan ölçme, izleme, müdahale etme imkanı sağlayan telemetri uygulamaları; sağlık, güvenlik, kuyumculuk, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde başarıyla kullanılıyor.
o Turkcell’in geniş kapsama alanı sayesinde, nüfusun olmadığı bölgelerde dahi (denizler, tarlalar, seralar vb.) bilgilere erişmek ve sistemleri kontrol etmek mümkün oluyor. Tüm bu uygulamalar, özellikle 3G’yle çok daha yaygın olarak kullanılacak.
3G ile bireylere katkı
3G’nin getireceği hızlı mobil internet sayesinde mobil TV, canlı video görüntüleri, çok kullanıcılı oyunlar gibi internet dünyasının vazgeçilmez içerikleri cep telefonlarına taşınacak.
3G teknolojisinin getirdiği bant genişliği ve kapasite sayesinde daha kaliteli, kesintisiz yayın yapmak mümkün olacak.
Telefonların teknolojilerinin gelişmesi ve sağlanan hızla, internet dünyasında alıştığımız tasarımlarla, yeni içerikler müşterilerimize sunulacak.
o Müzik ve video gibi içerikleri çok kısa sürede yükleyebileceğiz.
o Ortalama 700 MB’lık bir sinema filmini, örneğin Titanic’i bugün yaklaşık 6,5 saatte indirirken 3G teknolojisi ile birkaç dakikada indirebileceğiz.
3G ile yapılabilecek 20 şey:
1. Şehir hatları vapurundayken ister laptopunla ister cepten internetten gazete okuyabilirsin
2. Futbol maçında gol olduğunda arkadaşını görüntülü ararsın, sevincini paylaşırsın
3. İşten eve giderken, otobüste, dolmuşta, serviste televizyon seyredersin (En sevdiğin diziyi/tuttuğun takımın maçını trafik sıkıştı diye kaçırmazsın)
4. Gezmeye gittiğin yeri, arkadaşlarına göstermek için beklemez, videosunu çekip anında facebooktan arkadaşlarınla paylaşırsın
5. iPhone 3G’den Eiffel kulesini, Miami’yi canlı seyredersin
6. İşteyken evdeki çocuğun uyuyuşunu telefondan seyredebilirsin
7. Gittiğin tatil mekanın videosunu çekip anında facebook’tan arkadaşlarınla paylaşabilirsin
8. Arkadaşının doğum gününü video mesaj ile kutlayabilirsin
9. Otobüste giderken mp3 çalarını unuttuysan gncplay’den binlerce şarkı dinleyebilirsin
10. Hangi çantayı alacağını arkadaşına görüntülü görüşme ile sorabilirsin
11. Denize karşı gün batımını izlerken gördüğün güzelliği anında internette yayınlayabilirsin
12. Arkadaşların komik görüntülerden bahsederken sen o videoları izlemediğini fark edersen, hemen videoyu cebinden arar, anında izlersin
13. Bankanı görüntülü çağrı merkezinden ararsın, kredi kartınla işlem yapabilirsin
14. Müşteriyle görüşmeye netbook ile gidebilirsin
15. Aile büyüklerine video ile bayram mesajı gönderebilirsin
16. Uzaktaki aileni özlediğin zaman görüntülü görüşme ile arayabilirsin
17. Almanya’daki akrabalarını görüntülü görüşme ile arayabilirsin
18. Yazlığa giderken internetinin olmadığını fark edersen yanına alacağın tek şey 3G modemin olur
19. Bana internetini bu gecelik versene sorusu hayatına girer, internet vermek için tek ihtiyacın 3G modemin olur
20. Arkadaşlarınla saatini kullanarak görüntülü görüşebilirsin
3G ile medyaya katkı
Mobil cihazlarla çekilen fotoğrafları ve görüntüleri haber merkezine mobil ortamda çok daha hızlı iletme imkanı.
Dijital medyanın gelişmesiyle birlikte internet platformlarına içeriklerin yüklenmesi, paylaşılması, mobil cihazlar ile her zaman her yerde haber içeriğine ulaşılabilme imkanı ile “vatandaş gazeteciliği” kavramı hayatımıza girecek.
Televizyona, cep telefonu üzerinden canlı yayın aktarımı da yakın bir zamanda mümkün hale gelecek.
3G’ye kolay geçiş
Müşterilerimiz, ilk günden itibaren 3G’ye ücretsiz ve kolayca, sadece bir SMS göndererek geçiş yapabilecekler.
3G servislerden yararlanmak için 3G kapsama alanın içinde olmak ve bu teknolojiyi destekleyen cihazlara sahip olmak yeterli.

Turkcell olarak 15 yıldır olduğu gibi en yeni teknolojileri Türkiye’ye getirmeye 3G ile de devam ediyoruz. 3G için hazırlıklarımızı 5 yıldır sürdürüyoruz.

3G’ye yaptığımız yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda ivme kazandıracak bir adım olarak görüyoruz ve bu teknolojinin Türkiye’ye yapacağı katkıdan heyecan duyuyoruz.

Türkiye’nin kalkınmasında itici güç olacak 3G teknolojisine en yüksek yatırımı yine Turkcell yapıyor: Dünyada ekonomik krizin etkisini artırdığı bir ortamda gerçekleşen 3G ihalesinde de teknolojideki liderliğimizi sürdürerek A tipi lisansı, KDV dahil 422 milyon Euro yani yaklaşık 1 milyar TL ile en yüksek teklifi vererek aldık.


Lisans bedelleri: (%18 KDV dahil)
A tipi lisans Turkcell 422,44 milyon Euro / Yaklaşık 1 milyar TL
B tipi lisans Vodafone 295 milyon Euro / Yaklaşık 600 milyon TL
C tipi lisans Avea 252 milyon Euro / Yaklaşık 500 milyon TL

3G altyapı yatırımları da dahil bu yıl ülkemize 1,3 milyar dolar teknoloji yatırımı yapacağız.

A tipi lisansındaki 40 Mhz, uzun vadede, 3G servislerinin daha çok aboneye, daha yüksek kapasiteyle ve daha kaliteli bir şekilde ulaştırılması için Turkcell’e avantaj sağlayacak.

40 Mhz, yani geniş frekans, 3G’nin devamında, LTE’ye geçişte bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkaracaktır.

A tipi lisans, yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerde yüksek kalitede hizmete imkan tanıyacak. Bu kapasite Turkcell 3G kullanıcısına “yoğun trafiğe rağmen rahat ve hızlı hareket edebilme” olanağını tanıyacak.

Turkcell, 3G şebekesini dünyanın önde gelen iki tedarikçisi olan Ericsson ve Huawei ile kuruyor.

Turkcell için bugün Ericsson ve Ericsson’un tedarikçisi firmalarda istihdam edilen toplam 406 kişi çalışıyor. Buna Ericsson’un en son aldığı ar-ge  şirketi Bizitek’i de eklediğinde rakam 500’ün üzerine çıkıyor. Huawei de ise bu rakam 150 civarında (50 kişi Huawei tarafında ve yaklaşık 100 kişilik bir Huawei tedarikçi ekibi var).

Bu iki tedarikçimiz dışında çalıştığımız başka tedarikçileri de var ve bunlarda da 3G kaynaklı bir istihdam söz konusu olacak.

Turkcell’de tüm birimlerimizde 3G’yi odağımıza alarak çalışıyoruz. Turkcell dışında da toplamda 700’ü aşkın kişi doğrudan 3G projesinde çalışıyor.

3G şebekemizi, hızlı mobil internetteki evrimin bugün geldiği en son nokta olan HSPA+ yani 21 Mbps hıza uyumlu olarak kuruyoruz.

Mobil genişbant çalışmalarımız kapsamında haziran ayı sonunda  Türkiye’deki en yüksek 3G hızını başarıyla test ettik. Test ortamında 28 Mbps hıza ulaştık. Turkcell altyapısı üzerinde Ericsson işbirliğiyle yaptığımız testlerde, internetten film indirmeyi, online oyunlar, video streaming gibi gerçek zamanlı mobil servisleri denedik. Bu testler sırasında mobil ortamda ulaştığımız hız, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

3G’de lider Turkcell

Turkcell müşterilerine 3G’de de, 2G’de alıştıkları kapsama ve kaliteyi sunacağız.

Türkiye’nin her yerinde müşterilerimiz, Turkcell’den 3G‘yi bekliyor.

3G‘de de müşterilerimize kendi ihtiyaçlarına uygun seçenekleri, yine en uygun koşullarla Turkcell sunuyor olacak.

Görüntülü görüşme, normal görüşme ücreti ile aynı olacak.


3G’den sonra…

o Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimiz en yeni ve en hızlı teknolojileri Turkcell’le yaşamaya devam edecekler.

o 3G hizmetlerinin başlamasından sonra da sahip olduğumuz A tipi lisansın getirdiği avantajla mobil geniş banttaki gelişimi Türkiye’ye öncü şekilde getireceğiz.

o 3G şebekesindeki ana tedarikçimiz Ericsson ile bir sonraki mobil teknoloji olan LTE için de şimdiden anlaşmamızı yaptık.

o LTE (Long Term Evolution) için Turkcell şebekesi üzerinde izinlerimizi alarak test çalışmalarına bu yıl içinde başlayacağız.

3G Partisi Başladı! 02/07/2009

Posted by turkcell3g in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Resim 017Resim 003Resim 015Resim 001